Després de 8 setmanes, el proper dilluns 11 de maig, Fisioblareix tornarà a atendre pacients poc a poc amb totes les mesures de prevenció per tal de garantir la seguretat de tots nosaltres.

S’ha fet un protocol per tal d’adaptar-nos a la nova realitat seguint les recomanacions de la OMS, el Ministeri de Salut, la Conselleria de Salut i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

És un centre petit i amb atenció individualitzada, i tot i així s’han augmentat els temps entre visites per tal d’evitar que coincidiu dos pacients alhora i així poder fer la neteja i desinfecció corresponent després de cada tractament.

Abans de venir a la consulta, caldrà respondre el següent qüestionari via telefònica:

 • Ha mantingut contacte els últims 14 dies amb alguna persona afectada de COVID-19?
 • Ha passat la malaltia del COVID-19? Està en quarantena?
 • Ha tingut febre (> 37’5º), tos, ofec (dispnea), malestar general, pèrdua de l’olfacte o del gust, diarrea o algun altre símptoma compatible amb la COVID-19 els darrers 14 dies?
 • Pateix alguna de les següents malalties? diabetis, malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, pacient oncològic en fase activa del tractament?
 • És major de 60 anys?
 • Està embarassada?

(abans d’iniciar el tractament es repetirà el qüestionari  a la mateixa consulta i es farà signar un consentiment informat conforme no es presenta simptomatologia associada al covid-19)

Per tant en tots aquells casos que no hi hagi cap contraindicació, es donarà cita prèvia i es donaran les següents pautes a seguir el dia de la visita:

 • Es recomana venir sol. Si és nen, amb un acompanyant i que preferiblement esperi fora.
 • Es demana puntualitat extrema. Tampoc venir abans de l’hora. Si es ve abans caldrà esperar a fora.
 • S’ha de venir sense polseres, collars, piercings, joies ni rellotges.
 • S’haurà de venir amb mascareta i sense guants.
 • A l’entrada trobareu una estora amb desinfectant per tal de netejar les sabates.
 • Només entrar se us farà rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • El lavabo quedarà restringit excepte en casos d’urgències.
 • Es demana no tocar res amb les mans que no sigui necessari.

Els tractaments seran realitzats seguint els protocols i utilitzant els equips de protecció necessaris per cada situació: mascareta quirúrgica o FFP2, bates, guants i pantalla de protecció facial.