Durant el primer semestre del 2017 hem assistit al curs organitzat a Madrid per Zerapi, i realitzat per Rafael Torres Cueco, sobre l’abordatge pràctic del pacient amb dolor crònic.

Actualització de conceptes de neurofisiologia del dolor, estratègies per facilitar l’aforntament del pacient amb dolor crònic i hores i hores de bona fisioteràpia.