METODOLOGIA

Primera visita (1hora de durada)

  • Recopilació de dades per a la Història Clínica (dades personals, antecedents, activitats realitzades…)
  • Exploració del pacient ( peu dret, estirat, tests d’extensibilitat, força…)
  • Elaboració d´un tractament (Objectius a aconseguir)
  • Aplicació del tractament i explicació d’exercicis per fer a casa.

Següents visites (50′ de durada)

  • Actualització de la història i valoració del tractament (opinions del pacient).
  • Exploració general.
  • Aplicació del tractament i modificar/corretgir exercicis per fer a casa.