Una de les patologies més comunes que ens trobem els fisioterapeutes a la consulta són tots aquells relacionats amb la columna cervical. I és que hem de tenir en compte, que aquesta zona degut a la seva anatomia, és la més mòbil de tota la columna vertebral i per aquest motiu també serà una de les zones on més desequilibris es provocaran.
La població en general creu majoritàriament, i en molts casos erròniament, que quan fan mal les cervicals és a causa d’una contractura, i la majoria de les vegades no és així. El múscul no és l’únic responsable de les cervicàlgies, ni molt menys, sinó que hi intervenen moltes altres estructures que ens poden provocar dolors, vertigens, migranyes, acúfens… I si no les tenim en compte pot passar que un dolor agut i aparentment inofensiu derivi en un dolor crònic i per tant, de més difícil solució.
Per tal d’evitar-ho serà imprescindible que fem un bon diagnòstic i a partir d’aquest, adoptar una bona estratègia terapèutica.
I llavors anirem a la part on moltes vegades, per les presses, per ignorància o per un mal assessorament, molts pacients no hi arriben. En la majoria dels casos, els desajustos que abans explicàvem han fet que la nostre columna adopti altres estratègies per evitar el dolor i és quan això passa, que tot el sistema que ens proporcionava mobilitat i estabilitat es desequilibra, conduint en la majoria de casos, als habituals dolors crònics.
I és en aquest punt on s’ha de donar especial importància al rol del pacient, ja que primer a la consulta i sota supervisió del fisioterapeuta i després a casa, li ensenyarem diferents exercicis amb l’objectiu de recuperar el control i l’estabilitat de la columna cervical, com per exemple l’exercici que veiem a la fotografia que il·lustra aquesta entrada, on podem apreciar com estem reeducant la flexió craneocervical.